Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HKT.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.00.00.07.203-2875                                                        

Konu : İnternet Sitelerinden Alınıp Posta Yoluyla
Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşya23.09.2008/ 23008

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi: 19.11.2004 tarih ve 31584 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna Tanınacak haller Hakkında Karar”ın gerek “Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya” başlıklı 32 ila 34 üncü, gerekse ”Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya” başlıklı 39 ila 41 inci maddelerinde belirtilen eşyanın karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olması gerektiğinden internet sitelerinden sipariş verilen eşyanın 2000/53 sayılı Karar kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı ve internet sitelerinden satın alınıp posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, toplam değeri 100 ila 1500 EURO arasında olan eşyanın ithalinde İthalat Rejim Kararı hükümlerinin uygulanmasının icap ettiği belirtilmiştir.

Ancak, 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2008/13676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2000/53 sayılı Karar’ın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırıldığından, internet sitelerinden satın alınıp posta yoluyla gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile ilgili olarak, gerçek kıymeti gönderim başına 100 ila 1500-avro arasında olan eşya için % 10 tek ve maktu vergi uygulanması, kıymeti 1500-avro’nun üzerinde olan eşya için ise İthalat Rejim Kararı’na tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK

Bu kanunnun yürülülüğü devam etmektemidir acaba, değişiklik varmı?
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK

Bedelsiz, ürün tamir hizmeti olarak ithal edilmiş değeri 15 çin doları olan yedek transistör parçalarımın bulunduğu mektup gümrükten geri yollandı. Gümrük yönetmeliğini yanlış mı anlamışım, 100 euro'dan düşük numune ithalatı yapamıyor muyum yardımcı olur musunuz?
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HKMuafiyet hediyelik eşya için söz konusu...Yedek parçalar hediyelik eşya olarak değerlendirilmemiş muhtemelen...

Beyanname verip bedelsiz ithalat kapsamında,vergilerini ödeyerek ithal etmeniz mümkün...

Bu arada,

Bedelsiz ithalattan kastedilen,karşılığında döviz transferi yapılmayan ithalattır...Vergiden muaf anlamında değil...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK

07.10.2009 tarihli,27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

*Yolcu Beraberi hediyelik eşya muafiyeti 430 Avro olarak,

*Posta veya Hızlı kargo yoluyla gelen eşya muafiyeti ise 150 Avro olarak

belirlenmiştir.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143