Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart araba bakım ürünleri getirtmek istiyorum3 arkadaş toplandık ve ingilterede bir site üzerinden araba için pasta,cila,yıkama bezi gibi ürünler almak istiyoruz. kargo dahil 110 gbt(160$) civarı tutuyor.gümrükte sorun yaşar mıyız?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: araba bakım ürünleri getirtmek istiyorum

ticari miktar içermiyorsa sorun olmaz.
Standart Cevap: araba bakım ürünleri getirtmek istiyorum

Alıntı:
müşavir´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
ticari miktar içermiyorsa sorun olmaz.
9 kalem ürün var ve en çok olan 2 şer tane
Standart Cevap: araba bakım ürünleri getirtmek istiyorumbu aşağıdaki konuyad dikkat edin yalnız.

İthalat 2010-14 Tebliğin 11'inci maddesi gereğince; Tebliğin V-A ekinde mevcut olup, aşağıdaki maddelerden herhangi birini İÇEREN ürünlerin ithalatı YASAKTIR.
Dahilde İşleme Rejim 2006/12 Tebliğin 31/2-a/7 bendinde; İthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış eşya için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması, kaydıyla ithalatına izin verilir. Denilmektedir.
DTM İthalat Genel Müdürlüğünün 08.09.1999 / 200651 yazılarında ‘söz konusu eşyanın ihracatçısı ya da üreticisi tarafından düzenlenmiş ve yetkili mercilerce onaylanmış bulunan belge/belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, müşahhas mesele konusu muayenenin yapılmasına gerek olmadığı düşünülmekle birlikte, lüzum görülmesi halinde söz konusu muayenenin, ilgili mevzuat çerçevesinde, fiili ithalden önce gümrük laboratuarlarında veya buralarda yapılamadığı hallerde resmi laboratuarlarda yapılması gerektiğinin mütalaa edildiği’ belirtilmektedir.
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00 1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
2903.41.00.00.00 Trikloroflorometan
2903.42.00.00.00 Diklorodiflorometan
2903.43.00.00.00 Triklorotrifloretanlar
2903.44.10.00.00 Diklortetrafloretanlar
2903.44.90.00.00 Klorpentafloretan
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
2903.46.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.46.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.46.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
------------
2903.49.11.00.00 Klorodifloro metan (HCFC-22)
2903.49.15.00.00 1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)
2903.49.19.00.11 Flordiklor metan
2903.49.19.00.13 Klorflor metan
2903.49.19.00.14 Flortetraklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.15 Diflortriklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.16 Diklortriflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.17 Klortetraflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.18 Flortriklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.21 Diklordiflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.22 Klortriflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.25 Klorflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.26 Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.27 Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.28 Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.31 Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.32 Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.33 Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.34 Florpentaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.35 Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.36 Triklortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.37 Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.38 Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.41 Flortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.42 Diflortriklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.43 Diklortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.44 Klortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.45 Flortriklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.46 Diflordiklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.47 Klortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.48 Flordiklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.51 Klordiflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.52 Klorflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.59 Diğerleri
2903.49.20.00.00 Diğerleri
2903.49.30.00.00 Flordibrom metan, Bromdiflor metan, Florbrom metan, Flortetrabrom metan, Diflortribrom metan (tüm izomerleri), Dibromtriflor etan (tüm izomerleri), Bromtetraflor etan (tüm izomerleri), Flortribrom etan (tüm izomerleri), Diflordibrom etan (tüm izomerleri), Bromtriflor etan (tüm izomerleri), Flordibrom etan (tüm izomerleri), Bromdiflor etan (tüm izomerleri), Florbrom etan (tüm izomerleri), Florhekzabrom propan (tüm izomerleri), Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri), Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri), Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri), Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri), Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri), Florpentabrom propan (tüm izomerleri), Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri), Triflortribrom propan (tüm izomerleri), Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri), Brompentaflor propan (tüm izomerleri), Flortetrabrom propan (tüm izomerleri), Diflortribrom propan (tüm izomerleri), Dibromtriflor propan (tüm izomerleri), Bromtetraflor propan (tüm izomerleri), Flortribrom propan (tüm izomerleri), Diflordibrom propan (tüm izomerleri), Bromtriflor propan (tüm izomerleri), Flordibrom propan (tüm izomerleri), Bromdiflor propan (tüm izomerleri), Florbrom propan (tüm izomerleri)
2903.49.40.00.00 Diğerleri
2903.49.80.00.00 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: araba bakım ürünleri getirtmek istiyorum

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya
MADDE 62- (1) Önemli değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen eşyanın;
a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;
a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
c) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
ç) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
gerekir.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143