Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart RE: Amerika'dan eşya getirme

Alıntı:
coffeemist´isimli üyeden Alıntı
Burada oturma izniyle yaşamaya gelecek. Ne kadar kalacağı belli değil ama getireceği şeyler 2 tane şahsına ait bilgisayar, piano gibi elektronik ev aletleri.
Kanuni ikametgahını TR ye nakledecekse naklihane yapma hakkı vardır.
yanlız piano için şartlar var. O konudaki yazı aşağıdadır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRUK MUSTEŞARLLGI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAY1: B.02.1 .Güm.0.06.00.26-761-6736
KONU:

09.05.2002 / 09993

GÜMRÜKLER BAŞMUDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler tarafından getirilen piyanonun ev eşyası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; 05.02.2000 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve istisna Tanınacak Haller Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi “Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanım!arına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır.
Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir. hükmünü amirdir.
Bu Karar maddesi uyarınca Müsteşarlığımıza verilen yetkiye istinaden hazırlanan Zati Eşya Muafiyet listesinin Müzik Aletleri bölümünde Piyano yer almamaktadır.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/5-b maddesi uyarınca; Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası gümrük vergisinden muaftır.
Anılan Kararın 3/b maddesinde; ev eşyası deyiminin, ilgili kişilerin şahsi kullanım veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına mahsus eşya, mobilyalar ve benzeri malzemeleri ifade ettiği belirtilmektedir.
18.02.2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) nin Eşyaya İlişkin Şartlar başlıklı 3 üncü maddesinde ise ‘Evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ve çanak çapları 120 cm. kadar olan (120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir.
Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;
a) Ev eşyası olmalıdır,
b) Kullanılmış olmalıdır,
c) İthal edene ait olmalıdır,
d) Naklihane suretiyle getirilmelidir,
e) Kişinin beraberinde veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulmalıdır.” hükmü yer almıştır.
Anılan Kararın 127’nci maddesi uyarınca, bu Kararda yer alan hususlarda tebliğ çıkarmaya, gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkili bulunmaktadır.
Söz konusu Tebliğ’de belirtilen ev eşyası tanımı ile zati eşya muafiyet listesi içinde ismen yer almayan ev tıpı piyanonun ev eşyası kapsamında değerlendirilmesi, daha çok profesyonel kullanıma özgü kuyruklu piyanonun ise, ithali gerçekleştirecek kişi tarafından kullanıldığının belgelendirilmesi veya anlaşılması halinde ev eşyası kapsamında muafen ithal edilmesi anılan Kararın 127’nci maddesinin verdiği yetki uyarınca Müsteşarlık Makamının 06.05.2002 tarih ve 2002/105 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Standart RE: Amerika'dan eşya getirmeteşekkürler. :-)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Amerika'dan eşya getirme

Yalnız şöyle bir sorun var, vizeyi buraya geldikten 30 gün içinde başvurup alabiliyor. Bu durumda vize aldıktan sonra mı getirebilir eşyalarını? Ondan önce, kendi gelmeden eşyalarını gönderebilir mi(kargo yoluyla) veya ilk Türkiye'ye geldiğinde beraberinde getirebilir mi?
Standart RE: Amerika'dan eşya getirme

Alıntı:
coffeemist´isimli üyeden Alıntı
Yalnız şöyle bir sorun var, vizeyi buraya geldikten 30 gün içinde başvurup alabiliyor. Bu durumda vize aldıktan sonra mı getirebilir eşyalarını? Ondan önce, kendi gelmeden eşyalarını gönderebilir mi(kargo yoluyla) veya ilk Türkiye'ye geldiğinde beraberinde getirebilir mi?
Naklihane lerde gelişinden 2 ay öncesinden veya geldikten 6 ay sonrasına kadar getirme hakkı vardır.
Standart RE: Amerika'dan eşya getirme''serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulmalıdır.'' Derken neyi kasdediyor acaba? Nereye başvurmamız gerekiyor bu beyanda bulunmak için?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143