Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart Gümrük Beyannamesi HakkındaForumda gördüğüm kadarıyla posta ile yapılacak ithalarla alakalı en önemli konu gümrük beyannamesi. Kişi vergiyi, komisyonları vb. kabullense ve ödemek istese de gümrük beyannamesi isteniyor. Peki bu beyannme nedir ne değildir?
Bireysel olarak hazırlanması çok mu meşakkatlidir?

İnternette resmi kaynaklar beyanname ile ilgili bilgi vermişler ama açıkçası hiç de pratik değiller.

Mesela beyanname neleri içerir, nerede doldurulur; yani beyanname ile alakalı vergi dairesi vb. farklı kurumlara gitmeye gerek var mıdır...


Bir minik soru daha. Bu Ordino ücreti sadece UPS, DHL vb. kargo şirketlerinin tahsil ettikleri bir bedel midir ürün standart posta servisiyle gelince de herhangi bir ordino ücreti olur mu?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Gümrük Beyannamesi Hakkında

Merhaba sayın üyemiz

Bu beyanname yeni bir sektör gümrkçüler için bir iştir.Yani bireysel olarak dolduramazsınız.Yetkili yani karneli bir gümrük müşaviri dolduracaktır.


Ordine ücreti tüm taşımacılık türlerinde vardır.Yani sadece kargo şirketlerinde olan bir şey değildir.
Standart RE: Gümrük Beyannamesi Hakkında

Alıntı:
powerwandata´isimli üyeden Alıntı
Bu Ordino ücreti sadece UPS, DHL vb. kargo şirketlerinin tahsil ettikleri bir bedel midir ürün standart posta servisiyle gelince de herhangi bir ordino ücreti olur mu?


Paket posta yoluyla gelen eşyalarda ordino ücreti yoktur. Sadece çok cüzi sembolik ardiye ücreti vardır.
Standart RE: Gümrük Beyannamesi HakkındaGÜMRÜK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİ POSTA YOLUYLA GELEN EŞYADA VEDE TÜM İTHALATLARDA YETKİLİ MERCİ BENCE.SİZ BEYANNAME YAZMA KONUSUNDA BİLGİLİ DEGİLSİNİZ.BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ŞİRKETİ BULARAK İŞLEMLERİNİZİ ONA YAPTIRIRSANIZ DAHA HIZLI YANLIŞSIZ OLUR.ORDİNO ÜCRETİ DE TÜM NAKLİYE VE TAŞIMALARDA İSTENİR.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Gümrük Beyannamesi Hakkında

Neden gümrük beyannamesi doldurmanız gereksin ki? Aşağıdaki genelge herşeyi özetliyor:

18.04.2007/11658 İnternet sitesnden satın alınıp posta yoluyla gönderilen ve ticari miktar ve mahiyat arzetmeyen eşyalara ilişkin ithalat bilgi yazısı.T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.203-2875

Konu :


18.04.2007 / 11658

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNEİlgi: a) 19.11.2004 tarihli, 31584 sayılı yazımız.

b) 30.12.2004 tarihli, 35780 sayılı yazımız

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda, internet sitelerinden satın alınıp posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, toplam değeri 100 ila 1500 EURO arasında olan eşyanın ithalinde İthalat Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanması gerektiği bildirilmişti.

Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, posta yoluyla Declaration en Douane eşliğinde gelen kıymeti 100 EURO'nun üzerinde olan eşyanın İthalat Rejimi Kararı hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle Declaration en Douanenın beyanname olarak kabul edilmeyerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi ibraz edilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 175 nci maddesinde, posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşyanın, 58 ila 71 inci madde hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edileceği, ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında, ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgelerin beyanname hükmünde olduğu, ayrıca beyanname aranmayacağı,

Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, yazılı beyanın, yönetmeliğin 20 no.lu ekinde bir örneği yer alan gümrük beyannamesi ile yapılacağı, ayrıca, ilgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Declaration en Douane gibi belgelerin gümrük beyannamesi olarak kabul edileceği,

583 üncü maddesinde ise posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için, Declaration en Douane’ların gümrükçe beyanname olarak kabul edileceği,

hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve Declaration en Douane eşliğinde gelen posta gönderileri için Declaration en Douanelar gümrük beyannamesi hükmünde olduğundan, başka bir beyanname aranmadan bu belgelere göre işlem yapılacağı tabiidir.

Bunun yanında, ticari nitelikte bulunmayan söz konusu eşyanın Declaration en Douane olmaksızın gelmesi halinde sözlü beyan formunun doldurulması gerekmektedir. Ayrıca, sözlü beyan formunun hangi hallerde kullanılacağı Gümrük Yönetmeliğinin 164 ila 166 ncı maddelerinde belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2001/5 sayılı genelgemizde de belirtildiği üzere, posta yoluyla gelen eşyanın ticari mahiyette olması durumunda serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri gereğince gümrük beyannamesi ile serbest dolaşıma girişine izin verilmesi icap etmektedir.

Bu çerçevede, internet sitelerinden satın alınıp posta yolu ile gönderilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen toplam değeri 100 EURO'nun üzerinde olan eşyanın Declaration en Douane eşliğinde gelmesi halinde bu belgenin beyanname olarak kabul edilerek başka bir beyanname aranmadan işlem yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu eşyanın ithalinde İthalat Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, bu husus, bahse konu eşya için Declaration en Douanenın beyanname olarak kabul edilerek buna istinaden işlem yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim.Müsteşar a.

S.Umman HAMİDOĞULARI

Gümrükler Genel Müdür V.DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142